Voor Mensen Met Mensen is het belangrijkste programmapunt dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat er in de eerste plaats rekening moet worden gehouden met de mening van de mensen van Herselt. Goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.

Mensen Met Mensen heeft de afgelopen periode goed geluisterd naar de mening van onze inwoners en dit werd neergeschreven in ons verkiezingsprogramma en standpunten.