Onze warmste wensen

Infobrochure

Ontdek hieronder onze nieuwe infobrochure!

Nieuws

Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
ONZE WARMSTE WENSEN!

Beste dorpsgenoten,

Wij vielen u de voorbije coronaperiode niet lastig met politieke boodschappen. Het leven met het virus is voor iedereen al moeilijk genoeg.

We houden het in deze kerst- en nieuwjaarsperiode zoals vorig jaar bij een boodschap van troost en steun.

We hopen vooral samen met jullie op een snelle terugkeer naar het gewone leven.

Wij bedanken dan ook iedereen die de solidariteit in onze Herseltse gemeenschap mee vorm geeft en levend houdt.

Nog weel warme momenten toegewenst.

Vanwege Mensen Met Mensen

https://www.mensen-met-mensen.be/wp-content/uploads/2021/12/stoof.gif
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Goed nieuws! Het planproces van het GRUP "Kasteelpark De Merode" wordt stilgelegd.

De Vlaamse Regering heeft beslist om te luisteren naar onze bezwaren en de vele negatieve reacties van de inwoners van Bergom tegen de startnota's van het GRUP De Merode.

Wij van Mensen Met Mensen zijn dan ook bijzonder verheugd dat de plannen voor een hotel / wellness in het parkgebied worden afgevoerd.

We lezen echter wel dat de plannen voor het kasteelpark worden opgenomen in het nieuwe planproces "Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug" en zullen dit dan ook kritisch en grondig blijven opvolgen.

Voor deze plannota loopt de publieke consultatie van 25 januari tem 25 maart 2022, met een publiek infomoment op dinsdag 15 februari om 19u.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61B854F6364ED9000900103E
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Net als vorig jaar deelt het OCMW kerstpakketten uit. De leerlingen van Ter Veste, De Graankorrel, De Bolster en VBS Bergom-Varenwinkel verzamelden etenswaren en verzorgingsmateriaal . Daarnaast waren er ook enkele spontane gulle schenkers.
Het OCMW besteedde zelf 3.000 euro covidsubsidies aan hygiëne- en huishoudproducten. Mensen met Mensen leverde na jaarlijkse gewoonte ook wat lekkers voor elk kerstpakket.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 maanden geleden
Deze week stond op de gemeenteraad de goedkeuring van het handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu op de agenda. Door een lokaal handhavingsplan uit te werken, willen we als bestuur van een reactief naar een proactief beleid evolueren. Het doel is het beschermen van de goede ruimtelijke ordening in Herselt.

Door dit plan krijgen we als gemeente de handvaten om een onrechtmatige situatie recht te zetten en een efficiënte en effectieve handhaving uit te voeren. Klantvriendelijkheid, communicatie, redelijkheid, billijkheid, proportionaliteit, transparantie en probleemoplossend werken staan voor ons centraal.

We geloven bij Mensen Met Mensen dat we met dit handhavingsplan de goede ruimtelijke ordening kunnen bewaren, de leefkwaliteit verbeteren en inbreuken en misdrijven in de toekomst vermijden. Dit handhavingsplan is een nieuwe start in een beleid waarin we als gemeente zelf onze prioriteiten kunnen kiezen.

Wij van Mensen Met Mensen erkennen daarnaast ook duidelijk de acute sociale problematiek die vooral in de weekendverblijven brandend actueel is. We hebben voor de verkiezingen goed geluisterd naar de noden die er leefden onder de bewoners van de weekendverblijven en in ons programma duidelijk aangestipt waar we voor staan:

“Mensen Met Mensen ijveren voor een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering, van dit al jaren aanslepend dossier… MMM is van mening dat zolang het nijpend tekort aan (vooral sociale) woningen niet is opgelost, men geen heksenjacht moet openen op de mensen die vandaag permanent wonen in een weekendverblijf…. MMM wil ook een strengere aanpak van verkrotte weekendverblijven binnen onze gemeente… duurzaam wonen en het bestrijden van leegstand zijn bekommernissen die gelijk moeten lopen met een dynamische beleid rond wonen.”

Dit handhavingsplan biedt ons nu de kapstokken om een vooruitziend en menselijk beleid te voeren, met een heldere communicatie naar alle inwoners binnen een duidelijk kader.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 maanden geleden
Vandaag om 20u gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Live te volgen via volgende link: https://herselt.live.streamdesigner.eu/login

- Vanuit de provincie wordt het project Buurtwinkelen toegelicht. Hieruit kunnen we dan concrete doelen en acties ontwikkelen die broodnodig zijn voor de ondernemers in onze gemeente in samenspraak met Unizo.

- Het handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu met als doel de goede ruimtelijke ordening in onze gemeente te bewaren, de leefkwaliteit in Herselt te verbeteren en inbreuken en misdrijven in de toekomst te vermijden.

- De vernieuwing van het bibliotheekreglement zodat gebruikers van de bib deze van maandag tem zaterdag van 9 tem 21u en op zondag van 9 tem 17u kunnen gebruiken. Van een extra klantenbeleving gesproken!

- De beslissing hoe de broodnodige coronasubsidies over onze sport- en socioculturele verenigingen worden verdeeld.

- Nieuws over de stand van zaken van de coronaverspreiding en coronabestrijding binnen onze gemeente.

Kon je de GR niet live volgen, dan kan je via deze link de opname herbekijken: https://www.youtube.com/channel/UCZeXR5g9GRzXKoDxnopbGVA
Mensen Met Mensen
Share your videos with friends, family, and the world
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 maanden geleden
Gisteren werd in Bergom op het pleintje voor de kerk een nieuw momument onthuld voor de oorlogssclachtoffers van Bergom.

Het was een prachtige en ontroerende plechtigheid, die de vele aanwezige harten beroerde en soms ook enkele kleine traantjes bij de bezoekers tevoorschijn toverde.

De samenwerking tussen de Vrienden van Bergom, de kerkraad, parochie Bergom, de vrije basisschool en de gemeente raakte duidelijk de juiste snaar.

Wij danken de vele vrijwilligers die dit mogelijk maakten dan ook van harte.

Soms zeggen beelden meer dan woorden.

Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt

Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

  • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
  • MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
  • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
  • MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

Milo Anthonis – I’m so glad

Kom meer te weten over Mensen met Mensen