Meerjarenplan Herselt 2020-2025

Op de gemeenteraad van 16 december stelde de coalitie van MENSEN MET MENSEN en N-VA haar meerjarenplan voor.

De accenten die MENSEN MET MENSEN vooral in de kijker wil zetten zijn hieronder weergegeven.

Het is voor de ganse MMM-ploeg heel belangrijk te benadrukken, dat iedereen binnen onze burgerbeweging grote verdiensten heeft gehad bij het tot stand komen van al het voorbereidend werk.

Vanuit de bevolking hebben we overigens al heel vaak de boodschap gekregen “goed bezig” te zijn.

Dàt is hartverwarmend én meteen de drijfveer om blijvend ons uiterste best te doen voor een beter, mooier, gezonder en socialer Herselt.

Hierna de zwaartepunten die onze beweging vooral wil benadrukken:

Belastingverlaging! In tegenstelling tot de meerjarenplanning van het vorige CD&V-bestuur , zal onze coalitie vanaf 2021 gradueel de belastingen verlagen. Deze verkiezingsbelofte van een belastingverlaging zal dus systematisch worden ingelost op een niet roekeloze manier.

Evolutie persononbelasting

– Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat deze belastingverlaging zal worden doorgevoerd, terwijl voor deze regeerperiode meer dan € 32.000.000 investeringen zijn gepland.

– Even belangrijk: deze plannen zullen het budgettair evenwicht van onze gemeente niet in gevaar brengen. Integendeel.

– Welke infrastructuurwerken zijn gepland, vindt je terug in onderstaande link.

Enkele voorbeelden: meer dan € 10.000.000 wordt geïnvesteerd in veilige fietspaden en het veilig maken van kruispunten, voor masterplannen voor de deeldorpen wordt € 240.000 voorzien, voor de ontharding en vernieuwing van de dorpskernen en de heraanleg van onze begraafplaatsen € 3.200.000. Onze schepen Raf Vangenechten is de drijvende kracht geweest achter heel wat van de investeringen die in het vooruitzicht worden gesteld.

Wegenwerken

– MENSEN MET MENSEN is echter ook gegaan voor een sterk sociaal engagement binnen onze gemeente. Wat dit concreet inhoudt kan iedere geïnteresseerde burger bekijken via onderstaande link. Onze schepen Elke Verlinden, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst heeft een zeer grote verdienste in dit kader. Wie het meerjarenplan rond sociaal beleid er op naslaat zal dit enkel kunnen bevestigen.

– Onze coalitie heeft een belangrijke nieuwigheid ingevoerd: het spreekmoment voor onze burgers op de gemeenteraad. Sinds enkele maanden kunnen onze burgers op eenvoudige aanvraag aan de voorzitter van de gemeenteraad, Milo Anthonis, gebruik maken van het spreekmoment vóór de gemeenteraad. Iedere gemeenteraad konden we tot dusver burgers begroeten die van dit spreekrecht gebruik maakten.

– Wij hopen dat de gestegen interesse van onze medeburgers voor het gemeentelijk beleid in Herselt, de volgende maanden zal blijven toenemen. Een van de belangrijkste doelstellingen van MENSEN MET MENSEN als burgerbeweging zal dan zijn bereikt: meer Herseltse burgers actief laten deelnemen aan het gemeentelijk beleid.

Meerjarenplan Herselt 2020-2025

Download het meerjarenplan van Herselt

Nieuws

Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen3 dagen geleden
Gewoon omdat het zondag is.

Weekend van de Liefde. With lots of love #MensenMetMensen

#CoalitieVanDeLiefde
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen5 dagen geleden
Pesten is niet ok!
#liefzijnvoorelkaar
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen6 dagen geleden
Houden van, houden van,
't Is vaak niet bijzonder,
't Is vaak niet zo'n wonder,
Maar geen mens die zonder kan..
#VALENTIJN
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 week geleden
Update: kruispunt Halfmaanstraat - Aarschotsesteenweg wordt terug opengesteld vanaf morgenavond donderdag 13 februari.
De weg werd voorlopig hersteld met klinkers.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 week geleden
Voor de veiligheid van iedereen laat het gemeentebestuur deze nacht overal de openbare verlichting branden . En de gemeentelijke ploegen staan paraat om hulp te bieden waar nodig .
Een veilige nacht gewenst iedereen.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 weken geleden

Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt

Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

  • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
  • MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
  • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
  • MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

Milo Anthonis – I’m so glad

Kom meer te weten over Mensen met Mensen