Bestuursakkoord 2019 - 2024

banner

De Herseltenaar gaf Mensen met Mensen en N-VA een duidelijk mandaat tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Het is dan ook logisch dat dit bestuursakkoord werd geschreven op basis van de verkiezingsprogramma’s van MMM en N-VA. Maar ook de collega’s van Groen hebben aangegeven te willen meewerken aan een toekomstgericht bestuur en hebben bijgedragen aan dit bestuursakkoord. Verder integreerden we interessante punten uit de programma’s van andere partijen. Dit past perfect bij de filosofie en stijl van dit nieuwe bestuur dat een bestuur wil zijn voor alle inwoners.

Herselt herleeft!

Download onze brochure

Nieuws

Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 week geleden
De kogel is door de kerk!

Het voorontwerp van de polyvalente zaal Varenwinkel van architecte Karolien Van der Veken werd vanavond door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Servaas van Herselt (erfverpachter van de kapel van Varenwinkel) goedgekeurd.

Het enthousiasme was groot: zowel de ruimte voor de erediensten als de polyvalente zaal kunnen vergroot worden.

Beide ruimtes zijn immers gescheiden door een verplaatsbare wand.

We zijn blij dat het licht nu op groen staat dat dit mooie project voor de mensen van Varenwinkel ook daadwerkelijk kan gerealiseerd worden!
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 weken geleden
Tennis is met zo’n 150.000 aangesloten leden bij Tennis Vlaanderen al jaren een populaire sport voor jong en oud. Daarom investeert de gemeente, in samenwerking met de Herseltse Tennisclub, in drie overdekte tennisterreinen en bijhorende kleedruimtes, douches en sanitair op de site van de Mixx.

Dit overdekte tenniscomplex is een ideale aanvulling op de bestaande buitenterreinen. Zo kunnen onze inwoners in de beste omstandigheden het hele jaar door hun favoriete sport uitoefenen.

Als gemeente willen we ook inzetten op G-sporten (sporten voor anders-validen) en daarom omvat het complex een multifunctionele ruimte die kan gebruikt worden voor andere evenementen van de tennisclub, de gemeente, verenigingen en onze inwoners. Ook de tennishal zelf zal kunnen ingezet worden voor onze schuttersclubs en grote evenementen van de gemeente.

Het vorige bestuur was voorstander om in deze site het jeugdhuis De Choke onder te brengen. Bij de jongeren zelf was hier onvoldoende draagvlak voor en daarom zoekt de gemeente samen met hen een nieuw onderkomen dat wel aan hun wensen voldoet. Hierover volgt binnenkort meer…
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 weken geleden
Hier is ie dan!

De Herseltenaar gaf Mensen Met Mensen en N-VA Herselt een duidelijk mandaat tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Het is dan ook logisch dat dit bestuursakkoord werd geschreven op basis van de verkiezingsprogramma’s van Mensen met Mensen en N-VA.

Maar we verheugen ons ook de collega’s van Groen Herselt hebben aangegeven te willen meewerken aan een toekomstgericht bestuur en hun steentje hebben bijgedragen aan dit bestuursakkoord.

Verder integreerden we interessante punten uit de programma’s van andere partijen.

Dit past perfect bij de filosofie en stijl van ons nieuwe bestuur dat een bestuur wil zijn voor alle inwoners!

“We moeten naar de mensen gaan in plaats van zaken op te dringen en later met bezwaarschriften opgezadeld te zitten”

Ja, we zijn er terecht trots op en kijken er naar uit om de inwoners van Herselt te betrekken bij de verdere uitwerking!

https://www.mensen-met-mensen.be/bestuursakkoord-2019-2024
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 weken geleden
We zetten met MMM onze schouders onder een sterk lokaal en sociaal beleid in Herselt.

Een van de eerste verwezenlijkingen is de oprichting van een Pamperbank samen met Westerlo en Hulshout en vzw Huis van het Kind Herselt, Hulshout en Westerlo.

Er komen inzamelpunten in VTC De Mixx Herselt, BKO Ramsel, BKO Bergom, BKO Blauberg en BKO Varenwinkel omdat hier vooral de gezinnen met kleine kinderen komen.

Pampers zijn immers een bijzonder grote, maar levensnoodzakelijke kost die elk jong gezin heeft.

In verder overleg met de scholen en onthaalouders zijn we trots in Herselt te kunnen starten met dit project.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Herselt,

in de eerste editie van “Herselt leeft” dit jaar zal u de voorstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen en de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad zien.

U vindt verder ook een beknopte versie van het bestuursakkoord tussen Mensen Met Mensen en N-VA terug.

In de volgende uitgave van “Herselt leeft” zal dan de nieuwe gemeenteraad van Herselt worden gepubliceerd.

Wij nodigen u dan ook van harte uit op de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 28 januari om 20.30u

Tot dan!

Voor de nieuwsgierigen die niet kunnen wachten tot vrijdag, hier al de link naar de digitale versie:
https://www.herselt.be/index/images/dbimages/docs/2019-01.pdf

Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt

Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

  • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
  • MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
  • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
  • MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

Milo Anthonis – I’m so glad

Kom meer te weten over Mensen met Mensen