Milo Anthonis
Milo Anthonis

Voorzitter gemeenteraad en voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

0477 52 78 70
milo.anthonis@herselt.be

Voorzitten en organiseren gemeenteraad
Voorzitten en organiseren raad voor maatschappelijk welzijn
Politieraadslid
Lid bestuur AGB

Kristof Van Dingenen
Kristof Van Dingenen

Schepen gemeenschapszaken, interne werking en evenementen

Eerste schepen
0468 11 28 32
kristof.vandingenen@herselt.be

Interne werking
Cultuur incl. bibliotheek
Erfgoed
Flankerend onderwijsbeleid
Buitenschoolse kinderopvang
Evenementen
ICT
Personeel

Jennemie Dauwen
Jennemie Dauwen

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

0496 06 01 98
krverstappen@hotmail.com

Karla Jennes
Karla Jennes

Lid van de Raad van bestuur AGB

0474 72 09 98
jennes_karla@hotmail.com