Algemeen

Mensen Met Mensen heeft een hart voor cultuur. In overleg met de culturele verenigingen in onze gemeente willen we ons engageren om cultuur en de inwoners van Herselt dichter bij elkaar te brengen.

Bib voor iedereen

Sinds 2016 is een gemeentebestuur niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Voor Mensen Met Mensen staat de bib echter niet ter discussie!
Integendeel, wij willen onze bibliotheekwerking verder uitbouwen. Mensen Met Mensen wil zich inzetten om van onze bibliotheek een echte ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud. Wanneer de verplaatsing naar de bib (tijdelijk) niet meer lukt dan moet er de mogelijkheid zijn dat de bib aan huis komt. Mensen Met Mensen wil daarom ijveren voor het oprichten van een mobiele bib die boeken aan huis aflevert.

In samenspraak met alle basisscholen van Herselt wil Mensen Met Mensen zoveel mogelijk kinderen aansporen om boeken te lezen en de bib te bezoeken. Ouders en grootouders willen we stimuleren om (opnieuw) voor te lezen. Dit willen we realiseren door tijdens de voorleesweek verschillende evenementen te organiseren in alle deeldorpen.
We willen zoveel mogelijk kinderen het plezier van lezen bijbrengen. Daarom zijn we er ook van overtuigd dat kinderen met dyslexie de mogelijkheid moeten hebben om boeken langer te kunnen ontlenen dan de nu voorziene periode.

Vrijwilligerswerking koesteren en in de kijker zetten

Mensen Met Mensen beseft maar al te goed dat een vereniging enkel kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Wij willen meer aandacht voor deze vrijwilligers en de organisaties waarvoor ze zich inzetten. Mensen Met Mensen wil meer dan een jaarlijks etentje. Daarom zullen we ijveren om in “Herselt Leeft” een rubriek “Vrijwilliger in de kijker” aan te maken. Hiermee willen we niet alleen de vrijwilliger zelf maar ook de organisatie in de kijker zetten. Zo worden de inwoners van Herselt op een eenvoudige manier geïnformeerd niet alleen over de organisatie op zich, maar ook over de mogelijkheden om zich zelf in te zetten.

Respect voor onze lokaal-historische gebouwen

Mensen Met Mensen is fier op haar historische gebouwen in onze gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om deze te restaureren en te renoveren in overleg met alle betrokken partijen. Tevens willen we in overleg met alle betrokkenen nadenken om deze gebouwen actief in te zetten voor plaatselijke organisaties, verenigingen en burgers.

De Mixx als ontmoetingsplaats voor het hele gezin en bij uitbreiding voor de hele gemeente

Mensen Met Mensen wil haar inwoners met elkaar in contact brengen. Daarom willen wij ons inzetten om ontmoetingsmomenten te organiseren voor alle leeftijden en doelgroepen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een speeldag voor alle jongeren of een namiddag waar alle senioren elkaar kunnen ontmoeten.