Infobrochure

mmm-brochure-2019

Beste mensen van Herselt,

De coalitie van MENSEN MET MENSEN en N-VA is nu
een half jaar aan het werk.

Samen met onze coalitiepartner realiseerden we in een
grote wederzijdse loyauteit al mooie dingen.
In deze brochure leggen we vooral een accent op de
dossiers die betrekking hebben op de beleidsdomeinen
waarop onze burgerbeweging vooral actief is: participatie, sociaal beleid en openbare werken.

Ook omtrent het voor Bergom belangrijke project
“Kasteelpark de Merode” geven we een update.

Wij zijn er voor u.

Laat ons weten op welke vlakken ons beleid volgens u
kan worden verbeterd en bijgestuurd.

Wij horen het graag via: info@mensen-met-mensen.be

We wensen iedereen een prettig verlof,
Beste groet namens de ganse MMM-ploeg