Marcel Coremans

  69 jaar geleden werd ik in Rijmenam geboren. Wij waren thuis met zeven, vake was beroepsmuzikant, orgelist en boekhouder, ons moeke zorgde voor de kinderen. Met vier jongens en één meisje had ze haar handen vol. Mijn ouders hebben me vooral bijgebracht om sociaal voelend te zijn. “Vriendelijk zijn kost niets” zei mijn moeder wel eens.

  Als jonge knaap liep ik mijn Josephine (Finneke) uit Ramsel tegen het lijf en ondertussen zijn we 50 jaar gelukkig getrouwd. We kregen een zoon Kris die trouwde met Anja. Zij bezorgden ons een wolk van een kleinkind: Raïsa, het zonnetje in ons leven. Zoals iedereen weet, kleine meisjes worden vlug groot, zij vond de liefde bij Michaël.

  Ondertussen woon ik al meer dan de helft van mijn leven in de Bosstraat in Ramsel.

  Bij Opel Antwerpen heb ik 34 jaar gewerkt. Ik was er 22 jaar lang ACV-délégué. Als syndicaal afgevaardigde was ik actief betrokken en geëngageerd in gewest- en verbondsvergaderingen. Via ACV Westerlo werd ik ook afgevaardigd in de Financiële Commissie in Turnhout. 25 jaar lang kon ik mij inzetten als voorzitter van het ACV in Ramsel en later ook van het ACV van groot Herselt. Heel mijn loopbaan heb ik mij sociaal geëngageerd zowel bij mijn werkgever als in onze gemeente.

  Wij zetten vanuit het ACV verschillende acties op poten zoals jaren geleden met de problematiek van de kleiputten van Ramsel ter hoogte van de Aldi. In de wijk Roteinde konden wij bekomen dat er verkeersdrempels werden geplaatst, wat vooral de veiligheid van onze kinderen ten goede komt.

  Mijn echtgenote Josephine heeft zowel gewerkt bij ATEA als in het OCMW van Herselt. Zij werkte 21 jaar als gezinshelpster en bezorgde ook maaltijden bij de mensen van Herselt.

  Nu genieten wij vooral van ons pensioen, gezellig samen zijn met ons gezin. Om onze conditie op peil te houden gaan we regelmatig fietsen met onze vrienden.

  Met “Mensen Met Mensen (MMM)” wil ik me nu voor jullie actief inzetten om van onze gemeente een sociaal, dynamische en toekomstgerichte gemeente te maken waar vooral de mensen het woord voeren. Mijn professionele ervaring als syndicaal afgevaardigde zal ik heel goed kunnen benutten om verschillende groepen van mensen te verbinden. Ik vertrouw erop dat jullie onze burgerbeweging MMM zullen steunen op 14 oktober en ik beloof van mijn kant dat ik u een krachtige stem zal geven in de gemeenteraad.