Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mensen met Mensen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van mensen-met-mensen.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mensen met Mensen verstrekt. Mensen met Mensen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Bericht

 

WAAROM MENSEN MET MENSEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Mensen met Mensen verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.
Mensen met Mensen kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn bezoekers. Deze hebben de kans om hiervoor in- en uit te schrijven.

 

HOE LANG MENSEN MET MENSEN GEGEVENS BEWAART

Mensen met Mensen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een account aanmaakt op Mensen met Mensen blijft u onbeperkt lid van deze website.

 

DELEN MET ANDEREN

Mensen met Mensen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mensen met Mensen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mensen met Mensen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Mensen met Mensen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mensen met Mensen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mensen met Mensen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mensen met Mensen heeft hier geen invloed op. Mensen met Mensen heeft Google geen toestemming gegeven om via Mensen met Mensen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

COOKIES

Mensen met Mensen gebruikt eigen, functionele cookies om de website zo soepel mogelijk te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Analytics en sociale media.

 

GEGEGVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mensen-met-mensen.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Mensen met Mensen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Mensen met Mensen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mensen met Mensen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mensen met Mensen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mensen met Mensen op via info@mensen-met-mensen.be

Mensen met Mensen is als volgt te bereiken:
Postadres: Milo Anthonis, Oude Baan 5, 2230 Herselt
E-mailadres: info@mensen-met-mensen.be