Stand van zaken

stoelen

Beste Mensen,

De laatste weken hebben jullie weinig van ons gehoord maar we hebben hebben wel hard gewerkt aan de voorbereiding van het opnemen van onze bestuursverantwoordelijkheid voor de volgende zes jaar.

De installatievergadering van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zal doorgaan op maandag 7 januari om 20.30 uur. Iedereen is hier welkom.

Ook zal op die datum de nieuwe OCMW-raad worden samengesteld.

Vanaf 2019 zijn de nieuwe gemeenteraadsleden tevens de nieuwe OCMW-raadsleden. Een belangrijke vernieuwing uit het nieuwe decreet Lokaal Bestuur.

Het bestuursakkoord met onze coalitiepartner N-VA, dat de belangrijkste krijtlijnen bevat van het beleid dat we de volgende zes jaar samen willen voeren, staat bijna op punt.

De beknopte vorm zal worden gepubliceerd in de eerste “Herselt leeft” van 2019.

De bestuurscoalitie MENSEN MET MENSEN – N-VA zal vooral inzetten op :

  • Participatie en communicatie
  • Een beleid dat een veilig Herselt garandeert
  • Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening
  • Een sterk sociaal beleid
  • Een kind- en jeugdvriendelijk beleid
  • Een sterke lokale economie
  • Een woonbeleid dat het landelijk en groen karakter van onze gemeente respecteert
  • Een beleid dat een bijzonder oog heeft voor duurzaamheid en dierenwelzijn
  • Een beleid dat onze inwoners wil samenbrengen

Verder werd ook gewerkt, in samenspraak met onze coalitiepartners, aan de verfijning van de bevoegdheden van onze mandatarissen:

Milo Anthonis: de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van het OCMW, zal vanuit zijn functie intensief meewerken aan burgerparticipatie en projecten die in de loop van de komende jaren hieromtrent worden opgezet.

Elke Verlinden: zal als schepen sociaal beleid en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, ook sociale economie, seniorenbeleid, buurgerichte zorg en vrijwilligersbeleid voor haar rekening nemen.

Raf Vangenechten: de nieuwe schepen van openbare werken zal tevens de dossiers omtrent groenvoorziening, begraafplaatsen, monumentenzorg, mobiliteit, openbaar vervoer en dierenwelzijn behartigen.

Kristof Van Dingenen: start als gemeenteraadslid en zal na drie jaar ervaring met de gemeentelijke werking het mandaat van eerste schepen opnemen.

Margriet Vanlommel en Jennemie Dauwen werden door de algemene vergadering van MENSEN MET MENSEN verkozen om lid te zijn van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Wij houden u op de hoogte van de invulling van de andere mandaten die nog te begeven zijn, zoals de vertegenwoordigers in de politieraad, het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente is vertegenwoordigd.

Tot zover de laatste stand van zaken, Wij staan te popelen om er in te vliegen, wij hopen op uw medewerking en uw input.

Groeten van het MMM-team.

Milo Anthonis
Milo Anthonis
Elke Verlinden
Elke Verlinden
Kristof Van Dingenen
Kristof Van Dingenen
Raf Vangenechten
Raf Vangenechten
Margriet Vanlommel
Margriet Vanlommel
Jennemie Dauwen
Jennemie Dauwen