Modder gooien

cartoon-15_resized

De laatste dagen werden de sociale media overstelpt met modder gooien, scheldpartijen en desinformatie ten aanzien van MENSEN MET MENSEN en de coalitie die we vormden met NV-A. Voor sommige mensen is het blijkbaar moeilijk om de oude politiek, die zich hier vele jaren comfortabel heeft genesteld, los te laten. Vandaar dat we enkele zaken willen verduidelijken.

CD&V haalde de vorige gemeenteraadsverkiezingen 41,5 % van de stemmen en had hiermee de meerderheid nl. 12 zetels op 23. Met die krappe meerderheid heeft de grootste politieke partij van Herselt geregeerd de voorbije jaren. CD&V heeft bij het begin van de vorige legislatuur geen toenadering gezocht naar andere partijen. N-VA noch sp.a kreeg een uitnodiging voor een coalitievorming nadat de verkiezingsuitslag gekend was.

Verontwaardiging over de coalitie MMM- NV-A klinkt dus bijzonder vals in de oren. Werd de vorige legislatuur bijna 60% van de bevolking door CD&V dan wél ernstig genomen en niet buiten spel gezet? Blijkbaar lijden sommige mensen in de CD&V-kringen aan een tunnelvisie.

Alleen MENSEN MET MENSEN en Groen Herselt zijn als overwinnaar uit de bus gekomen op 14 oktober: op geen enkel ogenblik heeft MMM van de grootste partij van Herselt een seintje gekregen of een uitnodiging voor een gesprek. N-VA daarentegen heeft ons op een respectvolle manier verzocht om een coalitiegesprek.

Sommigen vergeten dat het net de essentie is van een democratisch systeem dat men regeert bij meerderheid van behaalde zetels. Onze nieuwe coalitie scoort geloofwaardiger dan CD&V bij de vorige verkiezingen: MENSEN MET MENSEN haalde op 14 oktober 18,8% van de stemmen, N-VA 29,5%, samen goed voor 48,3% van de stemmen. Onze coalitie hoopt nog steeds op een verruiming met Groen. We landen in dat geval met 55% van de stemmen.

Wij zullen, vanaf 1 januari 2019, voor iedere burger van Herselt ons uiterste best doen en bovendien heel graag samenwerken met alle beleidsmensen van goede wil.