Meerjarenplan Herselt 2020-2025

Op de gemeenteraad van 16 december stelde de coalitie van MENSEN MET MENSEN en N-VA haar meerjarenplan voor.

De accenten die MENSEN MET MENSEN vooral in de kijker wil zetten zijn hieronder weergegeven.

Het is voor de ganse MMM-ploeg heel belangrijk te benadrukken, dat iedereen binnen onze burgerbeweging grote verdiensten heeft gehad bij het tot stand komen van al het voorbereidend werk.

Vanuit de bevolking hebben we overigens al heel vaak de boodschap gekregen “goed bezig” te zijn.

Dàt is hartverwarmend én meteen de drijfveer om blijvend ons uiterste best te doen voor een beter, mooier, gezonder en socialer Herselt.

Hierna de zwaartepunten die onze beweging vooral wil benadrukken:

Belastingverlaging! In tegenstelling tot de meerjarenplanning van het vorige CD&V-bestuur , zal onze coalitie vanaf 2021 gradueel de belastingen verlagen. Deze verkiezingsbelofte van een belastingverlaging zal dus systematisch worden ingelost op een niet roekeloze manier.

Evolutie persononbelasting

– Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat deze belastingverlaging zal worden doorgevoerd, terwijl voor deze regeerperiode meer dan € 32.000.000 investeringen zijn gepland.

– Even belangrijk: deze plannen zullen het budgettair evenwicht van onze gemeente niet in gevaar brengen. Integendeel.

– Welke infrastructuurwerken zijn gepland, vindt je terug in onderstaande link.

Enkele voorbeelden: meer dan € 10.000.000 wordt geïnvesteerd in veilige fietspaden en het veilig maken van kruispunten, voor masterplannen voor de deeldorpen wordt € 240.000 voorzien, voor de ontharding en vernieuwing van de dorpskernen en de heraanleg van onze begraafplaatsen € 3.200.000. Onze schepen Raf Vangenechten is de drijvende kracht geweest achter heel wat van de investeringen die in het vooruitzicht worden gesteld.

Wegenwerken

– MENSEN MET MENSEN is echter ook gegaan voor een sterk sociaal engagement binnen onze gemeente. Wat dit concreet inhoudt kan iedere geïnteresseerde burger bekijken via onderstaande link. Onze schepen Elke Verlinden, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst heeft een zeer grote verdienste in dit kader. Wie het meerjarenplan rond sociaal beleid er op naslaat zal dit enkel kunnen bevestigen.

– Onze coalitie heeft een belangrijke nieuwigheid ingevoerd: het spreekmoment voor onze burgers op de gemeenteraad. Sinds enkele maanden kunnen onze burgers op eenvoudige aanvraag aan de voorzitter van de gemeenteraad, Milo Anthonis, gebruik maken van het spreekmoment vóór de gemeenteraad. Iedere gemeenteraad konden we tot dusver burgers begroeten die van dit spreekrecht gebruik maakten.

– Wij hopen dat de gestegen interesse van onze medeburgers voor het gemeentelijk beleid in Herselt, de volgende maanden zal blijven toenemen. Een van de belangrijkste doelstellingen van MENSEN MET MENSEN als burgerbeweging zal dan zijn bereikt: meer Herseltse burgers actief laten deelnemen aan het gemeentelijk beleid.