Installatie van het nieuw bestuur

mg_0128

De installatievergadering van het nieuwe gemeentebestuur op 7 januari 2019 was een bijzondere en hartverwarmende ervaring. De raadszaal van het gemeentehuis was te klein voor de vele aanwezigen. De sfeer was warm en alle aanwezigen waren erg respectvol,  er waren vooral blije gezichten in de zaal. Onze verkozenen Kristof Van Dingenen, Raf Vangenechten, Elke Verlinden en Milo Anthonis legden de eed af als raadslid voor MENSEN MET MENSEN.

Milo Anthonis werd verkozen als voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn. Raf Vangenechten wordt de nieuwe schepen van openbare werken. Kristof Van Dingenen volgt Mireille Colson (de eerste schepen (N-VA)) op vanaf 1 januari 2022. Mireille Colson wordt vanaf die datum Bestendig Afgevaardigde in de Deputatie te Antwerpen. Kristof werd door onze gemeenteraadsfractie ook aangeduid als fractieleider.

De gemeenteraad verkoos verder ook 5 leden van de gemeenteraad tot lid van de politieraad. Milo Anthonis werd verkozen voor MENSEN MET MENSEN. Ook de Raad van Bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf) werd verkozen. Vanuit MENSEN MET MENSEN werd Milo Anthonis aangeduid als bestuurder samen met Karla Jennes. Vanaf 2022 zal Cyriel Van den Heuvel Karla opvolgen.

De zitting van de gemeenteraad ging vervolgens naadloos over in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad, waarvan de leden van rechtswege de gemeenteraadsleden zijn, koos de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Elke Verlinden werd verkozen als Voorzitter van het Bijzonder Comité en legde ook de eed af. Ze is ook lid van het college van burgemeester en schepenen. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestaat in Herselt uit 6 leden, de Voorzitter niet inbegrepen. Margriet Vanlommel werd verkozen met als einddatum van haar mandaat : 31 december 2021. Jennemie Dauwen volgt haar op na drie jaar.