Gazet van Antwerpen – rapport Herselt

Milo Anthonis (Mensen met Mensen):

Milo Anthonis

“De huidige meerderheid is vergeten dat politici een gemeentebeleid moeten voeren samen met hun inwoners”, meent Milo Anthonis van Mensen Met Mensen. “Goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politici belangrijk vinden. Een voorbeeld: de ruimtelijke uitvoeringsplannen die door de gemeenteraad werden gejaagd zonder fatsoenlijke raadpleging van de bevolking. Een ander voorbeeld: er wordt niet geluisterd naar de jeugd bij het zoeken naar een jeugdhuis. Er is veel te weinig respect voor de echte noden van de mensen.”

Goed lokaal bestuur houdt zich volgens Mensen Met Mensen in de eerste plaats bezig met de kleine dingen die voor zeer veel mensen heel belangrijk zijn: onberispelijke staat van de wegen, veilige fietspaden, … “Goed gemeentebestuur betekent niet in de eerste plaats het realiseren van grote prestigeprojecten die handenvol geld kosten. Het huidige bestuur kenmerkt zich door een gebrek aan overleg met de burgers, te weinig deskundigheid bij sommige mandatarissen en ondoordachte besparingen op veiligheid”, besluit Anthonis.

Bron: Gazet van Antwerpen – link