Bedankwoord

flyer-mmm

Beste Mensen,

Eerst en vooral onze oprechte dank aan al de mensen die ons hun vertrouwen hebben geschonken en aan al onze de mensen die dit succes mogelijk hebben gemaakt. Zoals beloofd houden wij jullie verder op de hoogte. Ondertussen werd er veel vergaderd, veel gepraat en werden de uitvoerende mandaten en het mandaat van voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad toegewezen binnen onze coalitie MMM / NV-A.

Onze verkozenen zijn:

Lijsttrekker Milo Anthonis, hij zal het voorzitterschap van zowel gemeente als OCMW-raad waarnemen. Milo zal met zijn ervaring als gemeentesecretaris en praktijkjurist het nieuwe bestuur met raad en daad bijstaan. Hij zal zowel op het gemeentehuis als privé voor iedere burger van Herselt bereikbaar zijn.

Elke Verlinden zal als schepen sociaal beleid ook de voorzitter worden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). Zij is met haar verleden als OCMW- secretaris en in haar huidige staffunctie bij de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten de geknipte vrouw om stuwende kracht te zijn bij het vormen van een goed en warm sociaal beleid in onze gemeente.

Raf Vangenechten wordt de nieuwe schepen van openbare werken. Met zijn expertise en gedrevenheid is hij de beste man voor deze functie.

Kristof Van Dingenen start als gemeenteraadslid en zal na drie jaar ervaring met de gemeentelijke werking het mandaat van eerste schepen opnemen.

Milo Anthonis
Milo Anthonis
Elke Verlinden
Elke Verlinden
Kristof Van Dingenen
Kristof Van Dingenen
Raf Vangenechten
Raf Vangenechten

De verdere verdeling van bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege zal in grote loyaliteit met onze coalitiepartner gebeuren.

Het coalitieakkoord tussen MENSEN MET MENSEN werd bezegeld door het ondertekenen van de voordrachtakten door de verkozenen van beide partijen en daar hoorde ook een glaasje bubbels bij.

Momenteel werken we hard aan een beleidsplan voor de volgende zes jaar. Wij hopen op veel input vanuit jullie, inwoners van groot Herselt en wij beloven in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden.

Alle vragen, suggesties, opmerkingen of schitterende ideeën zijn welkom in onze mailbox info@mensen-met-mensen.be.

Tot snel, groetjes van het MMM-team