RAMSEL - BLAUBERG - BERGOM - VARENWINKEL - HERSELT

RAMSEL - BLAUBERG - BERGOM - VARENWINKEL - HERSELT

Nieuws.

De laatste updates zal u binnenkort hier kunnen vinden.

 05/05/2018

-Alain Trappeniers, GVA, 05/05/2018

Raf Van Genechten en Milo Anthonis hebben aandachtig geluisterd naar de mensen van UNIZO Herselt die op 17 mei op de mooie locatie van houthandel Thiels in Blauberg de resultaten voorstelden van hun enquête bij enkele Herseltse ondernemers omtrent de vraag “wat goed en minder goed gaat in de gemeente Herselt”.

 

Enkele voorstellen en aandachtspunten voor de aanwezige politieke partijen en ondernemers willen wij u niet onthouden:

 

• Het voorzien van een “hinder-impacttoets” als er werken worden gepland.

• Overleg met alle betrokkenen als er verkeersomleidingen worden voorzien.

• De problematiek van de slechte verkeersdoorstroming ter hoogte van de rotonde in Herselt centrum en de verkeerslichten ter hoogte van de aansluiting op de Blaubergsesteenweg (22 000 voertuigen per dag).

• Ruimte voor de ondernemers vanuit alle gezichtshoeken (planologisch, gebruik van de Mixx als co-working centrum, activeren KMO-gronden enz.).

• Meer en diepgravender inhoudelijk overleg gemeentebestuur – ondernemers!

• Betere dienstverlening vanuit de gemeente aan de ondernemers (een écht loket lokale economie, informatiekanalen, organiseren van minstens een jaarlijks overleg met de ondernemers).

• Het promoten van de troeven van Herselt en het faciliteren van initiatieven die het kopen in onze eigen gemeente promoten.

• Beredeneerde en met de ondernemers en zelfstandigen mee overlegde ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Mensen met Mensen samen met de ondernemers en zelfstandigen van Herselt!

18/05/2018

MENSEN MET MENSEN © 2018  All Rights Reserved