RAMSEL - BLAUBERG - BERGOM - VARENWINKEL - HERSELT

RAMSEL - BLAUBERG - BERGOM - VARENWINKEL - HERSELT

Nieuws.

De laatste updates zal u binnenkort hier kunnen vinden.

 05/05/2018

-Alain Trappeniers, GVA, 05/05/2018

Raf Van Genechten en Milo Anthonis hebben aandachtig geluisterd naar de mensen van UNIZO Herselt die op 17 mei op de mooie locatie van houthandel Thiels in Blauberg de resultaten voorstelden van hun enquête bij enkele Herseltse ondernemers omtrent de vraag “wat goed en minder goed gaat in de gemeente Herselt”.

 

Enkele voorstellen en aandachtspunten voor de aanwezige politieke partijen en ondernemers willen wij u niet onthouden:

 

• Het voorzien van een “hinder-impacttoets” als er werken worden gepland.

• Overleg met alle betrokkenen als er verkeersomleidingen worden voorzien.

• De problematiek van de slechte verkeersdoorstroming ter hoogte van de rotonde in Herselt centrum en de verkeerslichten ter hoogte van de aansluiting op de Blaubergsesteenweg (22 000 voertuigen per dag).

• Ruimte voor de ondernemers vanuit alle gezichtshoeken (planologisch, gebruik van de Mixx als co-working centrum, activeren KMO-gronden enz.).

• Meer en diepgravender inhoudelijk overleg gemeentebestuur – ondernemers!

• Betere dienstverlening vanuit de gemeente aan de ondernemers (een écht loket lokale economie, informatiekanalen, organiseren van minstens een jaarlijks overleg met de ondernemers).

• Het promoten van de troeven van Herselt en het faciliteren van initiatieven die het kopen in onze eigen gemeente promoten.

• Beredeneerde en met de ondernemers en zelfstandigen mee overlegde ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Mensen met Mensen samen met de ondernemers en zelfstandigen van Herselt!

18/05/2018

"Mensen met Mensen" (MMM) is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt.

 

De meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen zijn vertegenwoordigd in onze beweging.

 

MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.

 

MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.

 

MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.

 

MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

 

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

 

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

 

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

 

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

MENSEN MET MENSEN © 2018  All Rights Reserved